Mikro cərrahiyə

Əl cərrahiyyəsi əl, qol, çiyində olan yaralanmalar, sinir, vətər-damar kəsikləri, anadangəlmə xəstəliklər,yaş artdıqca yaranan dəyişikliklər, əzələ iflici, bəd və xoş xassəli kütlələr,sinir sıxılması ilə bağlı xəstəliklərin müayinə və müalicəsi ilə bağlıdır. Kompüter tomoqrafiyası,Maqnit-Rezonans müayinəsi,həmçinin Ultrasəs-Doppler müayinəsi ən yeni avadanlıqlarla aparılır. Hospitalın laboratoriyası Avropa standartlarına uyğun cihazlar ilə təchiz edilmişdir :Vətərlərin tikilməsi , Dəri plastikası , Sinirlərin və vətərlərin köhnəlmiş zədələnmələrinin plastikası , Əzələ-vətər plastikasiBütün bunlarla yanaşı, ən müasir  stomatoloji avadanlıqlar ilə aşağMikrocərrahiyyənin köməyi ilə adi gözlə çətin seçilə bilən, iynə və tikişlər istifadə edilərək ölçüsü 1 mm-dən kiçik olan qopmuş damar və sinirlər tikilir. Beləliklə qopan barmaq, əl, qol, ayaq kimi üzvlər yenidən yerinə tikilərək bərpa edilir.

Mikroskop altında çox incə sinir və damarlar tikildikdən sonra qopmuş bədən üzvlərinin fəaliyyəti yenidən bərpa edilir. Kəskin yumşaq toxuma travmalarının (damar, sinir, tendon, əzilmə və sıxışma nəticəsində əmələ gələn dəri, əzələ toxuması deffektləri və amputasiyalar), əl və əl bilək ağrıları, tətik barmağı, sinir sıxışmaları, tennisçi və qolfçu dirsəyi, qanqlion kistləri kimi xəstəliklərin ən effektli anadangəlmə qüsurların müalicəsi aparılırıdakı xidmətlər göstərilir:   dişlərin estetik bərpası , metalsız keramika , protezləmə , diş əti xəstəliklərinin müalicəsi , endodontik müalicə , cərrahi müalicələr aparılır.