Endoskopik cərrahiyə

Endocərrahiyyə müasir cərrahiyyənin yüksək texnologiyalı istiqamətlərindən biridir. Endocərrahi əməliyyatlar xırda ölçülü kəsiklər vasitəsilə (5–10 mm) bədən boşluğuna xüsusi cərrahi instrumentləri daxil etməyə, miniatür telekamera vasitəsilə vizual olaraq əməliyyatın gedişini izləməyə və müxtəlif cərrahi manipulyasiyalar aparmağa (məsələn, öd kisəsinin, yumurtalıq kistasının xaric edilməsi və s.) imkan verir. İnsan orqanizminin anatomik olaraq hansı nahiyəsində əməliyyatların aparılmasından asılı olaraq endoskopik əməliyyatlar aşağıdakı qruplara bölünür:

Laparoskopiya,Torakoskopiya,Artroskopiya,Sistoskopiya,Histeroskopiya