Urologiya

Uralogiya, qadın və kişilərin reproduktiv və boşaltmaq sistemləri və kişilərin reproduktiv sistemlərini araşdıran tibb sahəsidir. Tibbin bu sahəsi həm sidik yollarını maraqlandıran infeksiyaların müalicəsi kimi sistemin cərrahi problemləri xaricində qalan narahatlıqların müalicəsini, həm də sidik yollarını maraqlandıran cərrahi əməliyyatları strukturu altında toplayır. Sidik yollarını və reproduktiv sistemini maraqlandıran narahatlıqların hamısına birdən urogenital pozuqluqlar deyilir.

Uroloji xəstəliklər, əsasən yaşlı qadın və kişilərdə görülə bilər

Xidmət sahəmiz aşağıdakıları əhatə edir:

Perkutan nefrolitomiya

Transuretral prostat rezeksiyası

Ureterolitotripsiya

Laparaskopik nefrektomiya

Laparoskopik böyrək kisti rezeksiyası

Sidik kisəsi transuretral rezeksiyası

Daxili uretrotomiya