Check up


 Check-up konkret xəstəliyi və ya şikayəti olmayan istənilən şəxsdə mövcud ola biləcək və ya mövcud xəstəliklərin erkən müəyyən edilməsinə imkan verən müayinələr kompleksidir. Çünki heç də hər bir xəstəlik özünü bu və ya digər şikayətlərlə biruzə vermir. Check up həmçinin gələcəkdə xəstəliyə səbəb ola biləcək risk faktorlarının əvvəlcədən aşkar edilməsində də mühüm əhəmiyyət daşıyır. Chek-up proqramlarının məqsəd kliniki əlamətlər olmadan orqanizmdə baş verən dəyişikliklərin erkən aşkar edilməsi və onların aradan qaldırılması üçün tədbirlərin görülməsidir.