Check up


 Check-up konkret xəstəliyi və ya şikayəti olmayan istənilən şəxsdə mövcud ola biləcək və ya mövcud xəstəliklərin erkən müəyyən edilməsinə imkan verən müayinələr kompleksidir. Çünki heç də hər bir xəstəlik özünü bu və ya digər şikayətlərlə biruzə vermir. Check up həmçinin gələcəkdə xəstəliyə səbəb ola biləcək risk faktorlarının əvvəlcədən aşkar edilməsində də mühüm əhəmiyyət daşıyır. Chek-up proqramlarının məqsəd kliniki əlamətlər olmadan orqanizmdə baş verən dəyişikliklərin erkən aşkar edilməsi və onların aradan qaldırılması üçün tədbirlərin görülməsidir.     TERAPEVTİK CHECK-UP 
TERAPEVTİN MÜAYİNƏSİ

         Q.Ü.A

         XOLESTERİN

         QLÜKOZA

         ÜST ABDOMEN

         EKQ

         RENTGEN ( 1  proyeksiyalı – 10 azn əlavə)


59 AZN

  NEVROLOJİ CHECK-UP

     

           NEVROPATOLOQUN MÜAYİNƏSİ

           Q.Ü.A

           EEQ ENSEFALOQRAMMA

           
  55 AZN

  PEDİATRİK CHECK-UP

  ·         Pediatrın müayinəsi
  ·         Q.Ü.A
  ·         S.Ü.A
  ·         N.Ü.A
  ·         USM – ÜST ABDOMEN

   55 AZN

  ENDOKRİNOLOJİ CHECK-UP 1

  ·         ENDOKRİNOLOQUN  MÜAYİNƏSİ

  ·         Q.Ü.A

  ·         QLÜKOZA

  ·         S.Ü.A

   

  49 AZNN

  PULMONOLOJİ CHECK-UP

   

  ·         PULMANOLOQUN MÜAYİNƏSİ

  ·         Q.Ü.A

  ·         CRP

  ·         DÖŞ QƏFƏSİ RENTGENOSKOPİYASI


   
  47 AZN

  KARDİOLOJİ CHECK-UP

   

  ·         KARDİOLOQUN MÜAYİNƏSİ

  ·         EXO – DOPPLER

  ·         LDL

  ·         HDL

  ·         TRİQLİSERİD

   
  64 AZN

  HEPATOLOJİ CHECK-UP

  ·         HEPATOLOQUN  MÜAYİNƏSİ

  ·         HEPATİT B (KART TEST)

  ·         HEPATİT B (KART TEST)

  ·         USM – ÜST ABDOMEN

  ·         Q.Ü.A

   
  50 AZN

  UROLOJİ CHECK-UP

  ·         UROLOQUN  MÜAYİNƏSİ

  ·         S.Ü.A

  ·         Q.Ü.A

  ·         KREATİNİN

  ·         USM - UROLOJİ

   
  50 AZN

  FLEBOLOJİ CHECK-UP

  ·         FLEBOLOQUN MÜAYİNƏSİ

  ·         Q.Ü.A

  ·         LAXTALANMA

  ·         USM - DOPPLER

   
  65 AZN

  ENDOKRİNOLOJİ CHECK-UP 1

  ·         ENDOKRİNOLOQUN  MÜAYİNƏSİ

  ·         Q.Ü.A

  ·         QLÜKOZA

  ·         S.Ü.A

   
  49 AZN