Radiologiya

Radiologiya və ya xalq arasında köhnədən istifadə şəkliylə rentgen doktorluğu, xəstəliklərin diaqnozu üçün illərdir xidmət verən bir tibb sahəsidir.

 

Köhnə rentgen mütəxəssislərinin günümüzdəki qarşılığı radioloqlardır. Təxminən otuz il əvvəlinə qədər yalnız rentgen qurğuları verilən bu xidmət, artıq çox müxtəlif və inkişaf etmiş alətlər istifadə edilərək həyata keçirilir.

Bu gün bir çox xəstəliyin erkən diaqnozunun əldə edilməsi müalicəni də asanlaşdırır. Klinikamızın radiologiya şöbəsi inkişaf etmiş cihazlarla yaradılmış bir infrastruktra malikdir.