Qastroentelogiya

Qastroenterologiya mədə, bağırsaqlar və qaraciyər xəstəlikləri ilə maraqlanan elm sahəsidir. Qastroenterologiya mütəxəssis həkimləri, daxili xəstəlikləri ixtisasını tamamladıqdan sonra əlavə olaraq qastroentelogiya elm budağında da ixtisas edərlər.

Qastroenterologiya mütəxəssisləri yemək borusu, mədə, bağırsaq, qaraciyər və mədəaltı vəz xəstəliklərinin diaqnozu və müalicəsi üçün xüsusi müayinə üsullarını istifadə edərlər.

 Qastroentologiya, daxili xəstəlikləri və həzm sistemi xəstəlikləri ilə əlaqədar hər cür diaqnoz və müalicə xidmətləri mövzularında mütəxəssis qastroenteloqlar tərəfindən inkişaf etmiş texnoloji cihazlarla təmin edilməkdədir.