Psixologiya

İnsan davranışları və zehni prosesləri ilə birlikdə bunların altında yatan səbəbləri araşdıran və araşdıran elm sahəsidir. Psixologiya digər elmlərə nisbətən çox daha qısa bir keçmişə malikdir. Bu qısa müddət içində psixologiya dəyişik formalarda təsvir edilmişdir. İlk tərif insan zehninin quruluşunun araşdırılması şəklində. İnsan zehinini müşahidə etmək qeyri-mümkünlüyü qarşısında psixoloqlar, psixologiyanı "gözlənə davranışların elmi araşdırması" formasında təyin etmişlər. İnsan zehninin davranış üzərindəki təsirini qəbul etməyən bu yanaşmaya, psixologiya içində reaksiya meydana gəlməyə başlamış, yaddaş prosesləri və düşünmə kimi zehni funksiyaları araşdıran idrak psixologiya ortaya çıxmışdır. Psixologiya- psixika haqqında elmdir. Xidmət verilən sahələr:

Depressiya

Narahatçılıq pozğunluqları

Fobiyalar

Xroniki narahatlıqlar