Ortopediya-travmatologiya

Tibb Elminin əhəmiyyətli Cərrahiyyə sahələrində biri olan Ortopediya və Travmatologiya Elm sahəsi Hərəkət Sistemi funksiyaları; Hərəkət Sistemi xəstəliklərinin və yaralanmalarının cərrahı və konservativ müalicəsi ilə məşğul olar. Ayrıca bu xəstəliklərin və xəsarət qarşısının alınması yəni qoruyucu həkimlik mənasında da əhəmiyyətli funksiyaları öz üzərinə götürmüşdür.Klinikamızda ortopediya və travmatologiya şöbəsində aşağıdakılar həyata keçirilir:


Bud-çanaq və diz oynaqlarının endoprotezləşdirilməsi

Boyun uzadılması (ayaq,əl) deformasiyalarının korreksiyası

Artroskopik meniskektomiya və çarpaz bağların bərpası

Ağır sınıqların və yalançı oynaqların cərrahi müalicəsi

Uşaqlarda anadangəlmə bud başının çıxığı,əyripəncəlik

Üz və boyun nahiyəsində abses və fleqmonaların cərrahi müalicəsi

Ağız boşluğunun selikli qişası xəstəliklərinin cərrahi müalicəsi

Uşaqlarda anadangəlmə bud başının çıxığı, əyripəncəlik

Uşaq serebral iflicinin cərrahi müalicəsi