Neyro cərrahiyyə

Neyro cərrahiyyə sahəsində: 

Bel-boyun yırtıqları

Transpedikulyar fiksasiya

Baş beyin və onurğa beyninin travmaları və şişləri