Üz-çənə cərrahiyyəsi

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi üz-çənə nahiyəsinin iltihabi proseslərinin, travmatik zədələnmələrinin, andangəlmə və qazanılma qüsur və deformasiyalarının, xoşxassəli və bədxassəli yeni törəmələrinin etologiyasını, patogenezini, müalicə və diaqnostikasını öyrənən, cərrahiyyənin mühüm sahəsidir.Bu sahədə xidmətlərimiz aşağıdakılardır:

Çənənin mini titan plastinalarının osteosintezi

Dişlərin çəkilməsi (retensiya, distopiya)

Çənənin mini titan plastinalarının osteosintezi

Dişlərin çəkilməsi( retensiya, distopiya)

Üz və boyun nahiyyəsində abses və fleqmonaların cərrahi müalicəsi

Tüpürcək vəzi daşlarının çıxarılması

Tüpürcək vəzi xəstəliklərinin cərrahi müalicəsi

Almacıq sümüyü  sınıqlarının cərrahi yolla müalicəsi

Haymorit və yad cisimlərinin cərrahi yolla çıxarılması

Gicgah – çənə oynaq çıxıqları, artrit və artrozların müalicəsi

Ağız boşluğunun selikli qişası xəstəliklərinin cərrahi müalicəsi

Dental implantasiya